🖼️ The Dark Occult 1.0 Game sinh tồn kinh dị trong ngôi nhà hoang

🖼️
  • Phát hành: RYM GAMES
  • The Dark Occult là game kinh dị tâm lý, đẩy người chơi vào trạng thái lo lắng và hồi hộp thường trực, rồi trở nên hoảng loạn và sợ hãi.
  • windows Version: 1.0.10

🖼️ The Conjuring House Game Ngôi nhà quỷ ám kinh dị hơn Outlast

🖼️
  • Phát hành: Rym Games
  • The Conjuring House là một trò chơi kinh dị được xây dựng dựa theo bộ phim The Conjuring, đặt người chơi vào trạng thái không ngừng lo lắng, hoảng loạn và ám ảnh kinh hoàng. Mục tiêu duy nhất của người chơi là tồn tại.
  • windows
  • Đánh giá: 7
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 174