🖼️ SafeIT File Encryption

🖼️
 • Phát hành: SafeIT Security
 • SafeIT File Encryption là phần mềm thân thiện với người dùng, cho phép bạn ngăn chặn truy cập trái phép vào các dữ liệu quan trọng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 249

🖼️ Digital Security Suite

🖼️
 • Phát hành: SafeIT Security
 • Hãy donwload Digital Security Suite và sử dụng. Gói phần mềm này bao gồm 2 phần mềm Digital Document Shredder và Digital Document Encryptor.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 364

🖼️ Digital Secure Disk

🖼️
 • Phát hành: SafeIT Security
 • Digital Secure Disk – giải pháp hoàn hảo để bảo vệ thông tin quan trọng khỏi bị tấn công hoặc bị trộm. Phần mềm này sẽ biến một phần của ổ cứng hiện tại thành một ổ bảo mật.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 240

🖼️ Digital Media Shredder

🖼️
 • Phát hành: SafeIT Security
 • Digital Media Shredder sẽ giúp bạn xóa thông tin quan trọng cũng như tuân theo các chính sách của công ty và luật pháp hiện tại đối với bảo mật dữ liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 197

🖼️ Digital Document Shredder

🖼️
 • Phát hành: SafeIT Security
 • Digital Document Shredder là phần mềm giúp loại bỏ hoàn toàn các file và folder khỏi máy tính của bạn. Ứng dụng này cho phép bạn loại bỏ các thông tin trên ổ cứng và các thiết bị khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 212

🖼️ Digital Document Shredder Server Edition v2011

🖼️
 • Phát hành: SafeIT Security
 • Digital Document Shredder - Server Edition sẽ xóa dữ liệu quan trọng trên ổ cứng máy tính để phần mềm khác không thể truy cập nó hoặc khôi phục ổ cứng
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 182

🖼️ Digital Document Encryptor

🖼️
 • Phát hành: SafeIT Security
 • Digital Document Encryptor là phần mềm đã được cấp chứng chỉ và nhận giải thưởng dành cho cả người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Mã hóa dữ liệu quan trọng và các thông tin cá nhân khác bạn có trên máy tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 167