🖼️
 • Học toán 4 Hỗ trợ học Toán lớp 4
 • Học toán 4 là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.
 • Xếp hạng: 4 360 Phiếu bầu
🖼️
 • Học toán 3 Hỗ trợ học Toán lớp 3
 • Học Toán 3 là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán lớp 3, bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính.
 • Xếp hạng: 4 602 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Cùng học Toán (Learning Math) Hỗ trợ học Toán Tiểu học
 • Cùng học Toán (Learning Math) là bộ phần mềm học toán dành cho học sinh Tiểu học do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành. Giúp các em học sinh ôn luyện và làm bài tập trực tiếp trên máy tính.
 • Xếp hạng: 4 2.545 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Học toán 5 Hỗ trợ học Toán lớp 5
 • Đây là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính.
 • Xếp hạng: 4 291 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • GeoMath 6 Bài giảng hình học lớp 6
 • GeoMath 6 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 6 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 6.
 • Xếp hạng: 4 46 Phiếu bầu
🖼️
 • TKBU Xếp thời khóa biểu Đại học, Cao đẳng
 • TKBU 4.5 hỗ trợ xếp thời khóa biểu cho cả 2 hệ thống lớp học: Lớp niên chế và lớp tín chỉ. Cho phép định nghĩa, khởi tạo và làm việc đồng thời với cả 2 hệ thống lớp học này.
 • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • GeoMath 8 Bài giảng hình học lớp 8
 • GeoMath 8 là phần mềm nằm trong bộ 7 phần mềm Bài giảng Hình học từ lớp 8 đến lớp 12. Chức năng chính của phần mềm là cho phép người dùng khởi tạo các tệp bài giảng môn Toán hình lớp 8.
 • Xếp hạng: 4 23 Phiếu bầu
🖼️
Có tất cả 94 phần mềm.