🖼️
🖼️
🖼️
 • MysqlPasswordAuditor

  Khôi phục hoặc kiểm tra mật khẩu Mysql
 • MysqlPasswordAuditor là phần mềm miễn phí để khôi phục hoặc kiểm tra mật khẩu Mysql. Mysql là một trong những cơ sở dữ liệu phổ biến nhất trên thế giới hiện nay được sử dụng bởi hầu hết các trang web và server.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • XfirePasswordDecryptor

  Khôi phục mật khẩu đăng nhập bởi Xfire
 • XfirePasswordDecryptor là phần mềm miễn phí giúp bạn khôi phục mật khẩu đăng nhập bởi Xfire ngay lập tức. Xfire là công cụ miễn phí tự động kiểm tra khi nào các game thủ đang chơi game online cùng với hơn một triệu thành viên khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • TrillianPasswordDecryptor

  Phần mềm khôi phục mật khẩu
 • TrillianPasswordDecryptor là phần mềm miễn phí giúp khôi phục mật khẩu tài khoản được lưu trữ bởi Trillian hoặc Trillian Astra. Trillian là một trong những ứng dụng chat phổ biến với hơn 450 tính năng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • WordPasswordRecovery

 • WordPasswordRecovery là phần mềm miễn phí giúp bạn khôi phục mật khẩu bảo vệ tài liệu Word. Nó có thể khôi phục được cả những mật khẩu phức tạp.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • RarPasswordUnlocker

 • RarPasswordUnlocker là phần mềm miễn phí giúp bạn khôi phục mật khẩu bảo vệ tập tin RAR. Nó có thể khôi phục được cả những mật khẩu phức tạp.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
Có tất cả 20 phần mềm.