🖼️ DriveCrypt 5.5 Bảo vệ tất cả dữ liệu cá nhân

🖼️
  • Phát hành: SecurStar
  • Drivecrypt là công cụ an toàn và dễ sử dụng để bảo vệ tất cả dữ liệu cá nhân trên notebook và máy tính để bàn vào mọi thời điểm.
  • windows Version: 5.5.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.843

🖼️ ShareCrypt 5.0 Bảo vệ dữ liệu quan trọng

🖼️
  • Phát hành: SecurStar
  • ShareCrypt là công cụ hữu hiệu để lưu trữ các tập tin đã mã hóa trên ổ đĩa cục bộ, thư mục đã chia sẻ trên hệ thống mạng, và đồng bộ tập tin điện toán đám mây.
  • windows Version: 5.0.5