🖼️ Session Buddy 3.4 Tiện ích quản lý Tab thú vị cho Chrome

🖼️
  • Phát hành: Session Buddy
  • Session Buddy là tiện ích mở rộng quản lý chặt chẽ các phiên làm việc trên trình duyệt Chrome. Với tiện ích này, người dùng dễ dàng tìm lại các trang cần xem lại nhanh chóng và dễ dàng.
  • windows Version: 3.4.14