🖼️ GigaTribe 3.04 Tiện ích chia sẻ dữ liệu dễ dàng

🖼️
  • Phát hành: Shalsoft
  • Bạn cần gửi các tập tin cho bạn bè hay muốn nhận dữ liệu từ ai đó. Hay, thậm chí muốn chia sẻ dữ liệu cho nhiều người cùng lúc. GigaTribe là một ứng dụng giúp bạn thực hiện công việc này dễ dàng.
  • windows Version: 3.04.013
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.889