🖼️
  • Easy Controller for Android Sử dụng điện thoại Android tiện lợi hơn
  • Easy Controller for Android giống với IOS7 Control Center, đây là một panel ở phía cuối (trái hoặc phải). Người dùng có thể mở ứng dụng này ở bất kỳ nơi nào trên màn hình, dễ dàng thay đổi cài đặt điện thoại, phát/dừng nhạc, khởi động ứng dụng và nhiều hoạt động khác.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu