🖼️
  • Sketchfab cho iOS

    Kho mô hình đồ họa 3D, VR và AR chất lượng
  • Sketchfab là một nền tảng để chia sẻ công khai, khám phá, mua và bán các nội dung 3D, VR và AR, nơi bạn có thể khám phá hàng triệu mô hình, do những người khác chia sẻ, quản lý các tác phẩm 3D của mình hoặc chia sẻ chúng với cộng đồng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Sketchfab

    Thư viện mô hình 3D, VR và AR
  • Sketchfab là một nền tảng để xuất bản, chia sẻ, khám phá, mua và bán các nội dung 3D, VR và AR. Trang web này cho phép người dùng hiển thị mô hình 3D dựa trên công nghệ WebGL và WebX.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️