🖼️
  • AudioManager for Android Quản lý âm thanh
  • AudioManager là công cụ để quản lý các mức độ âm thanh trên điện thoại Android. Nó có chức năng hỗ trợ bạn xem mức độ âm thanh hiện tại, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh âm lượng cho phù hợp.
  • Xếp hạng: 4 · 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • No Signal Alert for Android Cảnh báo khi mất sóng điện thoại
  • No Signal Alert là công cụ hữu hiệu để phát hiện và cảnh báo mỗi khi điện thoại của bạn ở trong khu vực không có sóng đồng thời gửi thông báo đã tùy chỉnh theo sự lựa chọn của bạn (âm thanh, báo rung, chỉ thị đèn led màu,…).
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu