🖼️ Icon Scanner 2.1 Lưu lại biểu tượng của tập tin

🖼️
  • Phát hành: SoftSpice Lab
  • Phần mềm cho phép xem và lưu lại những biểu tượng có trong những tập tin .dll, .exe, .cur, .ico một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất...
  • windows Version: 2.1.1.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.356