🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Some PDF Image Extract Trích xuất ảnh từ file PDF
  • PDF là định dạng file văn bản phố biến nhất hiện nay trên Internet. Tuy nhiên, khi nhận được 1 file pdf, bạn không thể nào lấy được hình ảnh bên trong. Với phần mềm Some PDF Image Extract sẽ thực hiện việc này.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu