🖼️ WinHex 20.2 Phần mềm biên tập mã hex

🖼️
  • Phát hành: Stefan Fleischmann
  • WinHex 20.2 là trình biên tập mã hex có khả năng chỉnh sửa, kiểm tra các tập tin, phục hồi dữ liệu bị mất hoặc đã xóa. WinHex Full có khả năng thực hiện nhiều thao tác dữ liệu nhị phân khác.
  • windows Version: 20.2
  • Đánh giá: 69
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 60.066