🖼️ SURE Universal cho Android 4.24 Điều khiển các thiết bị điện tử từ xa

🖼️
  • Phát hành: SURE Universal
  • SURE Universal sẽ biến điện thoại Android thành một chiếc điều khiển từ xa cho các thiết bị điện tử trong nhà.
  • android Version: 4.24.128.20191124