🖼️
  • CleanApp for Mac

    Tiện ích dọn dẹp ứng dụng cho Mac
  • CleanApp là ứng dụng hữu ích giúp bạn gỡ bỏ ứng dụng và bất kỳ tập tin liên quan nào từ máy tính, nhờ đó giữ cho những file này không chiếm hết dung lượng bộ nhớ của người dùng.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Screenium for Mac

    Ghi lại hoạt động máy tính cho Mac
  • Screenium - chương trình tiện ích nhỏ gọn, giúp người sử dụng dễ dàng ghi lại toàn bộ hoạt động xảy ra trên màn hình desktop, bao gồm các chương trình ứng dụng, di chuyển chuột, các lựa chọn...
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu