🖼️ CleanApp for Mac 4.0 Tiện ích dọn dẹp ứng dụng cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Synium
 • CleanApp là ứng dụng hữu ích giúp bạn gỡ bỏ ứng dụng và bất kỳ tập tin liên quan nào từ máy tính, nhờ đó giữ cho những file này không chiếm hết dung lượng bộ nhớ của người dùng.
 • mac Version: 4.0.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

🖼️ Screenium for Mac 2.1 Ghi lại hoạt động máy tính cho Mac

🖼️
 • Phát hành: Synium
 • Screenium - chương trình tiện ích nhỏ gọn, giúp người sử dụng dễ dàng ghi lại toàn bộ hoạt động xảy ra trên màn hình desktop, bao gồm các chương trình ứng dụng, di chuyển chuột, các lựa chọn...
 • mac Version: 2.1.6
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.866