🖼️ Sliding Explorer cho Android 0.5 Trình quản lý file mới trên Android

🖼️
  • Phát hành: Team Baller Applications
  • Sliding Explorer là một ứng dụng quản lý tập tin đơn giản, nhỏ gọn, tương tích với các thiết bị Android Android 4.0.3 trở lên và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 0.5.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 89