🖼️ Teamfight Manager Game quản lý và thi đấu esports

🖼️
  • Phát hành: Team Samoyed
  • Huấn luyện đội e-sports của riêng bạn trong Teamfight Manager! Hãy quản lý các tuyển thủ, đánh giá kỹ năng của từng thành viên và đối thủ để tạo ra các chiến lược thi đấu thông minh!
  • windows