🖼️ StickyNote 9.0 Ứng dụng tạo ghi chú ảo

🖼️
  • Phát hành: Tenebril Incorporated
  • StickyNote là chương trình tạo ghi chú ảo phổ biến nhất trên thế giới, và là chương trình duy nhất cung cấp ghi chú 3D, giống như nó được dán trực tiếp lên màn hình của bạn.
  • windows Version: 9.0
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 8.380