🖼️
  • Trac nghiem VAK for Android Khám phá tính cách
  • Trắc nghiệm VAK là một ứng dụng giúp bạn khám phá tính cách của bạn dựa trên nguyên lý VAK (Visual – Thị giác, Auditory – Thính giác, Kinesthetic – Xúc giác) và giúp bạn biết thêm về phương pháp học tập hiệu quả phù hợp với tính cách.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Làm chủ tư duy for Android Sách dạy bí quyết thành công
  • Bạn sẽ khám phá được bí mật của một người vốn bị coi là “đồ bỏ” vươn lên thành triệu phú ở tuổi 26, và làm thế nào áp dụng những bí quyết đó để biến những ước mơ của bạn thành hiện thực.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️