🖼️
🖼️
🖼️
  • GoTiengViet cho Mac

    Bộ gõ tiếng Việt cho máy Mac
  • GoTiengViet cho Mac hỗ trợ gõ tiếng Việt miễn phí trên máy Mac; khắc phục được lỗi chữ gạch chân, nhấn 2 lần khi sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đồng thời tăng tốc độ soạn thảo đáng kể.
  • Xếp hạng: 3 72 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • GoTiengVietFx

    Bộ gõ tiếng Việt
  • GoTiengVietFx là bộ gõ tiếng Việt nhanh chóng, chính xác. Hỗ trợ nhiều kiểu gõ như TELEX, VNI, VIQR, Microsoft Layout, VNI bàn phím tiếng Pháp, thậm chí có thể tạo thêm các kiểu gõ tùy ý.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu