🖼️ GoTiengViet 3 Vietnamese input cho Android 3.2 Phần mềm gõ tiếng Việt

🖼️
 • Phát hành: Tran Ky Nam
 • GoTiengViet cho Android là chương trình gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.
 • android Version: 3.2.3
 • Đánh giá: 456
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 142.786

🖼️ GoTiengViet cho Mac Bộ gõ tiếng Việt cho máy Mac

🖼️
 • Phát hành: Tran Ky Nam
 • GoTiengViet cho Mac là ứng dụng hỗ trợ gõ tiếng Việt miễn phí trên máy Mac rất tiện lợi. Khi sử dụng bộ gõ tiếng Việt này mọi phiền toái như lỗi chữ gạch chân, nhấn 2 lần khi sử dụng các phím mũi tên để di chuyển không còn tồn tại nữa, giúp nâng cao tốc độ soạn thảo lên rất nhiều.
 • mac
 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.102

🖼️ GoTiengViet 2 cho Android 2.5 Chương trình gõ Tiếng Việt trên Android

🖼️
 • Phát hành: Tran Ky Nam
 • GoTiengViet 2 Chương trình gõ Tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.
 • android Version: 2.5.4
 • Đánh giá: 70
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.678

🖼️ GoTiengViet 3 Donut for Android 3.2 Bộ hỗ trợ gõ Tiếng Việt

🖼️
 • Phát hành: Tran Ky Nam
 • Chương trình gõ Tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.
 • android Version: 3.2.3
 • Đánh giá: 72
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.841

🖼️ GoTiengVietFx 1.8 Bộ gõ tiếng Việt

🖼️
 • Phát hành: Tran Ky Nam
 • GoTiengVietFx là bộ gõ tiếng Việt nhanh chóng, chính xác. Hỗ trợ nhiều kiểu gõ như TELEX, VNI, VIQR, Microsoft Layout, VNI bàn phím tiếng Pháp, thậm chí có thể tạo thêm các kiểu gõ tùy ý.
 • windows Version: 1.8.4.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.501

🖼️ GoTiengViet trên Windows Công cụ hỗ trợ gõ tiếng Việt

🖼️
 • Phát hành: Tran Ky Nam
 • GoTiengViet là một chương trình Gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành
 • windows
 • Đánh giá: 123
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 198.196