🖼️ TrulyMail Standard

🖼️
 • Phát hành: TrulyMail
 • TrulyMail là ứng dụng giúp bạn bảo mật hệ thống tin nhắn bao gồm cả thư thoại, thư điện tử, được xây dựng bởi mã hóa và các tính năng thông báo như gắn thẻ liên hệ, gắn thẻ tin nhắn và thay đổi kích thước hình ảnh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 722

🖼️ TrulyMail Lite Portable

🖼️
 • Phát hành: TrulyMail
 • TrulyMail Lite Portable được thiết kế để cài đặt trên thiết bị di động (ổ đĩa USB, thẻ flash, vv), nhưng cũng có thể được cài đặt trên ổ cứng máy tính, và chỉ có thể sử dụng bởi một người (Không giống như TrulyMail Standard).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 389

🖼️ TrulyMail Lite Standard

🖼️
 • Phát hành: TrulyMail
 • TrulyMail Lite Standard giống như TrulyMail Standard, nhưng nhỏ hơn và có ít tính năng hơn (Không hỗ trợ RSS, không có tin nhắn thoại, không đọc tin nhắn cho bạn, vv).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 416

🖼️ TrulyMail Portable

🖼️
 • Phát hành: TrulyMail
 • TrulyMail Portable được thiết kế để cài đặt trên thiết bị di động (ổ đĩa USB, thẻ flash, vv), nhưng cũng có thể được cài đặt trên ổ cứng máy tính của bạn, và chỉ có thể sử dụng bởi một người (không giống như TrulyMail Standard).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 382