🖼️ Maperture Pro cho Mac 1.3 Tạo các thẻ địa lý gắn lên ảnh

🖼️
 • Phát hành: Ubermind
 • Maperture Pro là công cụ tạo thẻ địa lý (geotag) lên ảnh cho máy Mac. Maperture Pro tận dụng sức mạnh từ Aperture và bản đồ Google Maps để tạo nên 1 plug-in chỉnh sửa mạnh mẽ, giúp tạo thẻ địa lý cho mọi bức ảnh.
 • mac Version: 1.3
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.908

🖼️ Maperture cho Mac 1.2 Tiện ích gắn thẻ địa lý vào hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: Ubermind
 • Maperture - một plug-in Aperture miễn phí mà cho phép bạn gắn các thẻ địa lý vào các hình ảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng...
 • mac Version: 1.2.9
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.251