🖼️
 • Protegent PRO

  Phần mềm bảo mật máy tính mạnh mẽ
 • Protegent PRO là một giải pháp bảo mật hoàn hảo dành cho người dùng Windows, giúp họ có được một trải nghiệm sử dụng máy tính an toàn ngay cả khi phải làm việc trong môi trường duyệt web nguy hiểm như hiện nay.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for ZIP

 • Quick Recovery for ZIP là phần mềm khôi phục file zip rất hiệu quả, có thể khôi phục các file ảnh và các loại file khác từ file nén zip đã bị lỗi.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for NSF to PST Conversion

 • Quick Recovery for NSF to PST Conversion là phần mèm chuyển đổi NSF sang PST đã được đánh giá là một trong những phần mềm chuyển đổi tốt nhất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for MS Exchange

 • Quick Recovery for MS Exchange là phần mềm khôi phục Microsoft Exchange có thể khôi phục email .edb sang định dạng pst khi Exchange Server bị lỗi.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for MS Backup

 • Quick Recovery for MS Backup là phần mềm khôi phục MS Backup để khôi phục dữ liệu đã mất hoặc bị xóa từ file MS Backup bị hỏng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for Lotus Notes

 • Quick Recovery for Lotus Notes là phần mềm khôi phục file NSF rất hiệu quả, có thể sửa chữa các file Lotus Notes bị lỗi.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for Incredimail

 • Quick Recovery for IncrediMail là phần mềm khôi phục email imh/imb. Phần mềm này khôi phục email từ các hòm thư lỗi.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for DBX to NSF Conversion

 • Quick Recovery for DBX to NSF Conversion là phần mềm chuyển đổi DBX sang định dạng NSF. Chỉ cần 2 bước thực hiện để hoàn thành quá trình.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for Undelete

 • Quick Recovery for Undelete là phần mềm khôi phục file đã xóa dành cho Windows, được đánh giá là một trong những phần mềm khôi phục file tốt nhất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for RAID

 • Quick Recovery for RAID là phần mềm khôi phục dữ liệu Raid, đã được đánh giá là công cụ khôi phục phân vùng raid tốt nhất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for Outlook Express

 • Quick Recovery for Outlook Express là phần mềm khôi phục email dùng để khôi phục file .dbx của Outlook Express.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for NTFS

 • Quick Recovery for NTFS là phần mềm khôi phục dữ liệu dành cho Windows. Nó hỗ trợ tất cả các phiên bản của hệ điều hành Windows.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 22 phần mềm.