🖼️ Plantera 2: Golden Acorn Game chăm sóc khu vườn trái cây dễ thương

🖼️
  • Phát hành: VaragtP
  • Những sinh vật đáng yêu màu xanh lam đã trở lại để giúp bạn chăm sóc khu vườn trái cây trong Plantera 2: Golden Acorn - phần hai của game mô phỏng dễ thương Plantera!
  • windows

🖼️ Plantera Game khu vườn trái cây cực dễ thương

🖼️
  • Phát hành: VaragtP
  • Plantera là game mô phỏng trồng cây cực dễ thương, trong đó bạn có nhiệm vụ tạo ra một khu vườn của riêng mình và xem nó phát triển với các loại cây mới, bụi rậm và động vật.
  • windows