🖼️ Camera Noir cho iOS 1.0 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh đen trắng đẹp nhất

🖼️
  • Phát hành: Vintage Noir
  • Camera Noir cho iOS là ứng dụng biên tập ảnh đen trắng chuyên nghiệp nhất trên App Store. Camera Noir cho iOS chỉ với 3 bộ lọc đơn sắc nhưng lại có khả năng biến hóa bức ảnh thành một tác phẩm nghệ thuật hoài cổ, độc đáo, ấn tượng đến không ngờ.
  • ios Version: 1.0