🖼️ Passport Photo cho iOS 4.1 Ứng dụng tạo ảnh hộ chiếu bằng iPhone, iPad

🖼️
  • Phát hành: Vitalij Schaefer
  • Với ứng dụng Passport Photo, bạn có thể định dạng, in hoặc lưu các bức ảnh hộ chiếu của mình trong vài giây.
  • ios Version: 4.1