🖼️ Wings3D 2.2 Ứng dụng tạo mô hình 3D

🖼️
  • Phát hành: Wings Team
  • Wings3D là một phần mềm hỗ trợ dựng hình 3D. Chương trình này có một giao diện đơn giản cho phép người dùng đưa đối tượng vào môi trường làm việc cùng với chức năng tạo đường dẫn đến thư mục tích hợp.
  • windows Version: 2.2.5
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.030