🖼️ Tablacus Explorer 20.6 Quản lý file theo thẻ và hỗ trợ add-on

🖼️
  • Phát hành: X-Finder Gaku
  • Tablacus Explorer 20.6.4 là một trình quản lý tập tin mã nguồn mở được thiết kế để tổ chức các nội dung trong thư mục của người dùng. Nó quản lý tập tin theo thẻ với hỗ trợ add-on.
  • windows Version: 20.6.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 71