🖼️ Snagit cho Mac 2019.1 Ứng dụng chụp ảnh màn hình trên Mac

🖼️
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.142

🖼️ Snagit 2019.1 Công cụ chụp ảnh, quay video màn hình

🖼️
 • Phát hành: TechSmith
 • Snagit 2019.1.2 là phần mềm chụp ảnh, quay video màn hình mạnh mẽ, nhưng không phức tạp. Có thể chụp ảnh toàn màn hình, một vùng, 1 cửa sổ, chụp cả trang web hay ứng dụng với ảnh cuộn, kiểm soát mọi thứ đã chụp từ các điểm ảnh nhỏ nhất.
 • windows Version: 2019.1.2
 • Tìm thêm: SnagIT download SnagIT tải SnagIT chụp ảnh màn hình chia sẻ hình ảnh
 • Đánh giá: 151
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 199.845

🖼️ Camtasia cho Mac 2019.0 Chỉnh sửa video và ghi hoạt động màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.305

🖼️ Camtasia 2019 2019.0 Chỉnh sửa và quay video màn hình máy tính chuyên nghiệp

🖼️
 • Đánh giá: 168
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 336.648

🖼️ Screencast Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 30