🖼️ Camtasia 2018 2018.0 Chỉnh sửa và quay video màn hình máy tính chuyên nghiệp

🖼️
 • Đánh giá: 166
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 321.200

🖼️ Camtasia cho Mac 2018.0 Chỉnh sửa video và ghi hoạt động màn hình

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.658

🖼️ Snagit cho Mac 2018.2 Ứng dụng chụp ảnh màn hình trên Mac

🖼️
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.121

🖼️ Snagit 18.2 Công cụ chụp ảnh, quay video màn hình

🖼️
 • Phát hành: TechSmith
 • Snagit 2018.2.1 là phần mềm chụp ảnh, quay video màn hình mạnh mẽ, nhưng không phức tạp. Có thể chụp ảnh toàn màn hình, một vùng, 1 cửa sổ, chụp cả trang web hay ứng dụng với ảnh cuộn, kiểm soát mọi thứ đã chụp từ các điểm ảnh nhỏ nhất.
 • windows Version: 18.2.1.1590
 • Tìm thêm: SnagIT download SnagIT tải SnagIT chụp ảnh màn hình chia sẻ hình ảnh
 • Đánh giá: 149
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 198.918

🖼️ Screencast Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ trực tuyến

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 24