🖼️
 • Phát hành: Futuremark
 • 3DMark06 là tiện ích đo điểm chuẩn card đồ họa chuyên nghiệp và cho phép người dùng so sánh kết quả với cộng đồng rộng lớn trên Internet.
 • windows Version: 1.2.1
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.737
🖼️
 • Phát hành: Futuremark Oy
 • 3DMark for iOS là một ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn miễn phí để đo lường công năng của thiết bị trên iPhone, iPod Touch hoặc iPad.
 • ios Version: 1.3.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146