🖼️
  • Phát hành: NOXGames
  • LDPlayer 4.0.36/3.101, tên gọi cũ là MOMO App Player, là phần mềm giả lập Android miễn phí, cho phép chơi game, chạy ứng dụng Android trên máy tính. LDPlayer hỗ trợ Android 5.1 trở lên.
  • windows Version: 4.0.36 / 3.101
  • Đánh giá: 115
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 395.766