🖼️
  • Phát hành: LDPlayer
  • LDPlayer 4.0.45/3.110 là phần mềm giả lập Android miễn phí, cho phép chơi game, chạy ứng dụng Android trên máy tính. LDPlayer hỗ trợ Android 7.1 trở lên.
  • windows Version: 4.0.45 / 3.110
  • Đánh giá: 153
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 446.089