🖼️
🖼️
 • Outlook Import Wizard

 • Outlook Import Wizard là một ứng dụng cung cấp cách nhanh và dễ dàng nhất để nhập file .EML và .MSG vào MS Outlook.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • R-Mail for Outlook Khôi phục dữ liệu Outlook bị hỏng

 • R-Mail for Outlook là chương trình mạnh mẽ để khôi phục các tin nhắn email, danh sách liên hệ, ghi chú, nhiệm vụ và các thư mục khác đã bị xóa; đồng thời sửa các file dữ liệu (*.pst) đã bị hư hỏng trên Outlook.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Remo Repair Outlook

 • Remo Repair Outlook (PST) sẽ sửa chữa các hòm thư Microsoft Outlook (file .Pst). Dữ liệu khôi phục được sẽ được lưu trữ trong định dạng file lưu trữ PST mới nhằm đảm bảo độ an toàn của file PST nguồn.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • CodeTwo Outlook Sync

 • CodeTwo Outlook Sync gúp bạn đồng bộ hóa tất cả dữ liệu Outlook giữa hai máy tính trong mạng nội bộ chỉ với một vài cú nhấp chuột.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Outlook Express Backup Genie Sao lưu dữ liệu trong Outlook Express

 • Outlook Express Backup Genie là công cụ để lưu email, thiết lập, địa chỉ, tài khoản email và tin tức, danh sách người gửi bị chặn, chữ ký,… vào một tập tin sao lưu nhỏ gọn để bạn có thể khôi phục email một cách dễ dàng.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️