🖼️
  • Email Recovery for MS Outlook Khôi phục email và dữ liệu Outlook

  • Email Recovery for MS Outlook là ứng dụng chuyên nghiệp hỗ trợ người dùng sửa chữa các tập tin PST bị hỏng rất hiệu quả. Với nó, họ còn có thể khôi phục lại file PST sau khi bị xóa, định dạng HDD hoặc cài đặt lại hệ điều hành Windows.
  • Xếp hạng: 2 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Repair Tool for Outlook Express Khôi phục email trong Outlook Express

  • Outlook Express Repair Tool là chương trình khôi phục email trên Outlook Express. Nó có chức năng sửa các file DBX và khôi phục email trong folder gốc (một folder phụ sẽ được tạo ra trên ổ đĩa đối với mỗi folder Outlook Express).
  • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️