🖼️
  • Phát hành: Ronen Tzur
  • Sandboxie 5.33.3 là phần mềm cho phép người dùng duyệt web trong một môi trường tách biệt, giúp ngăn chặn các thay đổi lên hệ thống diễn ra trong quá trình này.
  • windows Version: 5.33.3
  • Đánh giá: 103
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 329.045