🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • FILEminimizer Office Nén dung lượng file Office
  • Một tài liệu Office 50MB có thể nén xuống chỉ còn 1MB mà không làm thay đổi định dạng sau khi nén. Bạn có tin không? FileMinimizer Office 6.0 sẽ giúp thực hiện điều này một cách nhanh chóng và hiệu quả đến không ngờ.
  • Xếp hạng: 4 · 9 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Office Editing Chỉnh sửa văn bản trên trình duyệt
  • Office Editing là một ứng dụng cho phép người dùng chỉnh sửa ngay trong trình duyệt các văn bản Microsoft Word, Excel và PowerPoint với Google Docs, Sheets và Slides View mà không cần cài đặt bộ Office vào máy tính.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu