Zilla PDF Creator

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 16,5 MB
  • Lượt xem: 368
  • Lượt tải: 359
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Giới thiệu

Zilla PDF Creator là một phần mềm chia sẻ để tạo file pdf từ văn bản thuần, MS Word, bảng tính Excel, các tập tin Html, Rich Text Files bất kỳ tập tin nào có thể được in.

Nếu bạn có thể in một tập tin, đồng nghĩa với việc bạn có thể chuyển đổi nó thành một tập tin PDF! Zilla PDF Creator cũng hỗ trợ thêm từ khóa, tác giả và các thông tin thời gian vào các tập tin PDF.

Zilla PDF Creator

An Nhiên (theo PdfZilla)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: