Diablo 2 Character Editor 1.88 Tùy chỉnh nhân vật trong game Diablo

Tải về
  • Đánh giá:
    4 400 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 192.561
  • Lượt tải: 135.065
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Diablo II (full, registered version)
Giới thiệu

Diablo 2 Character Editor 1.88 - Tùy chỉnh nhân vật trong game Diablo

Đây là một bản chỉnh sửa nhân vật chơi trong Diablo II. Bạn có thể chỉnh sửa các thông số như: Strength, vitality, experience, character class, và nhiều nữa. Trình này hoạt động với Diablo II 1.09, bao gồm LoD expansion set.

 

Tổng hợp