Ngân sách sự kiện

Link Download Ngân sách sự kiện chính:

🖼️ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Template Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Phân tích hoặc giới thiệu các dòng tiền của doanh nghiệp của bạn cho mười hai tháng qua với mẫu này. Với mẫu này, định dạng có điều kiện và thiết kế sắc nét làm cho mẫu trở nên tuyệt vời hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.859

🖼️ Ngân sách gia đình chung Template Ngân sách gia đình chung

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng ngân sách gia đình chung này để theo dõi thu nhập và chi phí trong thời gian một năm. Chức năng con trượt trên bảng điều khiển là cách tuyệt vời để cuộn qua mỗi tháng một cách trực quan.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 168

🖼️ Thời khóa biểu cho sinh viên Template Thời khóa biểu cho sinh viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu thời khóa biểu dễ đọc này giúp sinh viên quản lý ngày học của mình. Các slicer bảng cho phép dễ dàng lọc, định dạng có điều kiện giúp bạn luôn đúng giờ.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.167

🖼️ Danh sách việc của giáo viên Template Danh sách việc của giáo viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Những giáo viên bận rộn sẽ thích thú khi có thể dễ dàng theo dõi công việc của mình bằng mẫu tiện dụng này. Hãy dùng nó cho một tuần hoặc cho cả năm. Định dạng có điều kiện và slicer bảng sẽ làm những việc nặng nhọc cho bạn!
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

🖼️ Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân Template Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Việc theo dõi tiền tệ của bạn đã trở nên dễ dàng hơn với công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân này. Nhập tổng số tiền mặt bắt đầu và mỗi giao dịch của bạn và Excel sẽ thực hiện phần còn lại. Sắp xếp các khoản chi tiêu của bạn theo tài khoản bằng cách sử dụng slicer.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 280
Xem thêm Mẫu Office