Ngân sách quảng cáo theo quý Template Ngân sách quảng cáo theo quý

Tải về
3 (1) Microsoft Miễn phí 58 Dung lượng: 43,2 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Mẫu này cho phép bạn chuẩn bị một phương tiện truyền thông tiếp thị tóm tắt ngân sách theo sản phẩm. Nó cho thấy chi phí cho từng loại phương tiện truyền thông và tỷ lệ phần trăm cùng tổng số của cả năm tương ứng. Phần cuối của báo cáo cho thấy tỷ lệ phần trăm của tổng số ngân sách truyền thông chi tiêu trong mỗi quý.

Ngân sách quảng cáo theo quý

Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 43,2 KB
  • Lượt xem: 85
  • Lượt tải: 58
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm