Password Corral

Link Download Password Corral chính:
🖼️
  • Top Password ZIP Password Recovery

  • Hầu như tất cả mọi người đều đã từng gặp phải file WinZip được bảo vệ bằng mật khẩu. Chẳng hạn, bạn đặt mật khẩu để nén một tài liệu quan trọng, nhưng không may quên mất mật khẩu.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Disk Write Copy Professional Edition Phần mềm đóng băng hệ thống

  • Đối với các “vọc sĩ” thì việc xóa sạch mọi thay đổi sau khi restart đôi khi lại là chuyện không mong muốn bởi khi “vọc” một số phần mềm hay các thiết lập hệ thống, yêu cầu máy tính phải được restart. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng Disk Write Copy (DWC) là phần mềm đóng băng mà bạn cần.
  • Xếp hạng: 5 24 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Crypt4Free 4.6.12

  • Crypt4Free 4.6.12 (C4F 4.6.12) mang đến cho người dùng một công cụ bảo mật dễ sử dụng đảm bảo an toàn cao cho mọi loại tập tin trên mọi loại thiết bị.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật