Puran Delete History

Link Download Puran Delete History chính:
🖼️
🖼️
  • Fix WU 1.0

  • Các lỗ hổng bảo mật sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn nếu Windows không được cập nhật bản vá thường xuyên. Vì vậy, thật bất tiện nếu tiện ích Windows Update bỗng dưng ngưng làm việc. Những lúc như vậy, bạn nên nhờ đến sự trợ giúp của Fix WU Utility.
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Registry Defragmentation 9.0

  • Registry Defragmentation cũng được dùng để ổn định và tăng tốc PC của bạn bằng những thuật toán sắp xếp các khóa trong Registry sao cho hợp lý với yêu cầu truy xuất từ hệ điều hành Windows.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Faronics Insight Quản lý hệ thống máy tính

  • Faronics Insight - một chương trình phần mềm tiện ích đã làm thay đổi cách sử dụng công nghệ quản lý đối với các mô hình giáo dục, thư viện, các tổ chức chính phủ...
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Tiện ích máy tính