Secured eDisk

Link Download Secured eDisk chính:

🖼️ Password Genie

🖼️
 • Phát hành: SecurityCoverage
 • Password Genie là phần mềm quản lý mật khẩu có thể hoạt động trên nhiều máy tính, người dùng và trình duyệt, cũng như được thiết kế với mục đích bảo mật và tiện ích...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 303

🖼️ Blaze DVD Player 5

🖼️
 • Phát hành: BlazeVideo
 • Blaze DVD Player 5 là một chương trình media với nhiều nét đặc biệt và dễ sử dụng cho DVD, Video CD, Audio CD...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 865

🖼️ Math Stars Plus 2012r1 Phần mềm học toán hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Class One Software
 • Class One đã phát hành phần mềm Stars Math Plus in 2007 để cải thiện và mở rộng chương trình Math Stars. Các mô-đun cơ bản of Stars Math Plus là thách thức học sinh hoàn thành nhiệm vụ.
 • windows Version: 2012r1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 113

🖼️ Access Password Recovery Genie 3.60 Khôi phục mật khẩu cho Microsoft Access

🖼️
 • Phát hành: Lenosoft
 • Với Access Password Recovery Genie bạn có thể khôi phục mật khẩu cho cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Nó là một phần mềm cho phép bạn khôi phục mật khẩu đã bị mất.
 • windows Version: 3.60
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 628

🖼️ AVG Protection Free Phần mềm bảo vệ máy tính miễn phí

🖼️
 • Phát hành: AVG Technologies
 • AVG Protection Free là phần mềm bảo vệ máy tính mang đến một bộ công cụ bảo vệ máy tính toàn diện.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.550
Xem thêm Bảo mật