Syncovery for Mac 8.59b

Link Download Syncovery for Mac chính:

🖼️
🖼️
  • iBackup 6.6.5 for Mac
  • iBackup cho phép bạn chạy các tập tin script (*.scpt) khi bắt đầu một quá trình sao lưu hoặc kết thúc.
  • Xếp hạng: 1 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • nSync 1.0 for Mac OS X
  • nSync - một chương trình tiện ích nhỏ gọn, dễ dàng giúp người sử dụng đồng bộ hóa dữ liệu giữa 2 hoặc nhiều hệ thống khác nhau sử dụng nền tảng Mac...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén