Syncovery for Mac 8.59b

Link Download Syncovery for Mac chính:

🖼️ PsyncX 2.2.2 for Mac

🖼️
 • Phát hành: This is Freeware
 • PsyncX là một ứng dụng sao lưu cung cấp những chức năng cơ bản mà bạn cần để sao lưu hệ thống. Nó có một lịch trình với ngày giờ cụ thể để chạy hàng tuần. Lịch trình này có thể được vô hiệu hóa nếu bạn chỉ sao lưu một lần.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 524

🖼️ F-Secure Online Backup for Mac Sao lưu dữ liệu trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: F-Secure
 • F-Secure Online Backup là phần mềm mạnh mẽ để sao lưu, khôi phục, truy cập và chia sẻ dữ liệu hoàn toàn tự động.
 • mac

🖼️ Droffett

🖼️
 • Phát hành: Limit-Point
 • Nếu bạn có folder chứa nhiều folder và file phụ trong đó, sẽ rất khó để quản lý chúng. Droffett là ứng dụng cho phép “san phẳng” một folder và giúp việc quản lý chúng dễ dàng hơn.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 259

🖼️ Creo for Mac 1.1 Ứng dụng sáng tạo khi viết trên Mac

🖼️
 • Phát hành: Virta Design
 • Creo là một ứng dụng Mac OS X dành cho những sang tạo khi viết. Ứng dụng này được xây dựng một cách chuyên biệt với những đặc điểm mà bạn cần khi viết...
 • mac Version: 1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 507

🖼️ Aria2 for Mac

🖼️
 • Phát hành: Tatsuhiro Tsujikawa
 • Aria2 là một tiện ích để tải về một hay nhiều tập tin. Nó có thể tải về một tập tin từ nhiều URL hoặc nhiều kết nối từ một URL. Tốc độ tải xuống cao, nhanh hơn rất nhiều so với các trình duyệt thông thường.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 340
Xem thêm Nén - Giải nén