Windows 7 Service Pack 1

Link Download Windows 7 Service Pack 1 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
  • RegEnumRS 1.2.93

  • RegEnumRS là một công cụ registry và hệ thống tập tin có thể giúp người dùng xác định vị trí, khai báo và chỉnh sửa các mục khởi động trong hệ điều hành Windows.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • 1st QuickRes

  • 1st QuickRes 1.6b là chương trình giúp bạn thay đổi nhanh các kiểu hiển thị màn hình với các độ phân giải tương ứng cho phù hợp với góc nhìn của bạn khi thao tác trên desktop.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hệ điều hành