Microsoft Word 2013

Tải xuống Microsoft Word 2013

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Microsoft Word 2013 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ Magic Word Recovery 1.0 Công cụ phục hồi tài liệu Word

🖼️
 • Phát hành: East Imperial Soft
 • Magic Word Recovery là công cụ hữu ích giúp người dùng nhanh chóng khôi phục lại tài liệu Microsoft Word và tập tin OpenOffice ODT một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, nó còn cho phép phục hồi dữ liệu từ các thiết bị lưu trữ gặp sự cố.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 165

🖼️ SysInfoTools MS Word Doc Files Repair 1.0 Sửa chữa và khôi phục các file MS Word Doc bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: SysInfoTools
 • SysInfoTools MS Word Doc Repair là một giải pháp hoàn hảo giúp bạn sửa chữa các tập tin .doc bị hỏng và khôi phục dữ liệu hợp lệ từ tập tin bị hỏng đó.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 557

🖼️ Word Count Mini

🖼️
 • Phát hành: TechnoCom
 • Word Count Mini là 1 công cụ hữu ích trong việc đếm các từ, dòng, trang và ký tự trong nhiều trang văn bản. Bên cạnh đó người sử dụng còn có thể tính toán tổng số lượng và tạo báo cáo.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.373

🖼️ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft SharePoint Designer 2007.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 651

🖼️ Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 1 (64 bit) Gói cập nhật SP1 cho Office Servers 2007

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Service Pack 1 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho tất cả hệ thống Microsoft Office Servers 2007. Microsoft Office Servers 2007 SP1 giúp cải thiện khả năng ổn định và cải tiến hiệu suất trong khi vẫn giữ được bảo mật cho người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.534
Xem thêm Phần mềm soạn thảo