File Splitter And Joiner Universal

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 1.331
  • Lượt tải: 1.319
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/2003/Vista/NT/XP/Server 2008
Giới thiệu

File Splitter And Joiner Universal là phần mềm chia nhỏ tập tin lớn thành tập tin nhỏ hơn để dễ dàng lưu trữ và quản lý.

File Splitter And Joiner Universal

Bạn có thể chia nhỏ và nối tập tin ngay cả khi các tập tin lớn hơn 80 GB. Vì các tập tin lớn sẽ rất khó khăn khi làm việc. Đôi khi ổ đĩa của bạn không đủ để chứa các tập tin đó thì giải pháp duy nhất là phân chia các tập tin và lưu các kết quả chia tách trên vài đĩa.

Nó sẽ rất thuận tiện khi bạn muốn đính kèm file vào email, hoặc bạn chỉ muốn tải lên một phần của tập tin.

Tuyết Mai (Theo CNet)

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.