Bookmarks On The Go for iOS 1.0 Đồng bộ hóa bookmark, lịch sử trình duyệt

Tải về

3,5 (22) Arentz Consulting Miễn phí 26.582 Dung lượng: 2,2 MB Ngày: Yêu cầu: iOS 5.x/6.x

Bookmark On The Go cung cấp cách truy cập dễ dàng vào bookmark, lịch sử và các tab của Firefox. Nó liên tục lưu lại dữ liệu trình duyệt và đồng bộ dữ liệu đó bằng cách sử dụng dịch vụ Firefox Sync miễn phí.

Sau khi dữ liệu đã được đồng bộ hóa với điện thoại, bạn có thể tìm kiếm các mục cụ thể như lịch sử, bookmark, tab từ các máy tính khác.

Ứng dụng này thay thế ứng dụng Firefox Home.

bookmarkbookmarkbookmark

Huyền Trang

3,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 26.639
  • Lượt tải: 26.582
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 5.x/6.x
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm