Fortop SWF Resources Extractor 2.0

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,8 MB
  • Lượt xem: 5.173
  • Lượt tải: 5.167
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Me/NT/95/98/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Fortop SWF Resources Extractor là một phần mềm miễn phí giúp bạn trích xuất hình ảnh, âm thanh từ các file Flash có định dạng swf hoặc exe.

Tại cửa sổ chính của chương trình, bạn nhấn nút Open để chọn file Flash. Bên tay phải của chương trình sẽ hiển thị các thành phần hình ảnh và âm thanh có trong file Flash, chọn phần muốn trích xuất rồi nhấn nút Extract. Trong cửa sổ hiện ra, chọn thư mục lưu trữ rồi chọn Selected Resources để chỉ trích xuất tập tin được chọn hoặc All Resources để trích xuất tất cả các tập tin có trong file Flash. Cuối cùng, nhấn nút Extract để tiến hành trích xuất. Khi hoàn tất, nhấn Open the output directory để đến thư mục chứa các tập tin được trích xuất.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.