Kastor - Free Audio Extractor

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,3 MB
  • Lượt xem: 533
  • Lượt tải: 526
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/XPX64/Vista64/7/7x64
Giới thiệu

Free Audio Extractor cho phép bạn trích xuất và chuyển đổi các file: FLV, MP4, AVI, WMV, ASF, MOV, MP3, WMA, M4A, AAC, WAV, MP2. Lưu sang MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC...

Kastor - Free Audio Extractor

Có thể chuyển đổi:

- FLV sang MP3,WMA, OGG, WAV, FLAC.

- MP4 sang AAC, MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC.

- AVI sang MP3, WMA, OGG, WAV,FLAC.

- WMV sang MP3, OGG, WAV, FLAC.

- MOV sang AAC, MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC.

- M4A sang AAC, MP3, WMA, OGG, WAV, MP3.

- FLAC sang MP3.

- MP3 sang WMA, OGG, WAV, FLAC.

- AAC sang MP3,WMA,WAV, OGG, FLAC.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.