LanTalk XP 2.93

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 881 KB
  • Lượt xem: 4.082
  • Lượt tải: 4.075
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu

LanTalk XP có chức năng tương tự như một trình tin nhắn tức thời (IM) trong hệ thống mạng nội bộ (LAN), nếu như Y!M là trình tin nhắn dùng cho Internet thì LanTalk sẽ thay thế hoàn hảo vai trò của Y!M trong mạng LAN. LanTalk có thể addnick (Computer Name), chat, lưu, gửi tin nhắn nhanh chóng thay cho giao diện dòng lệnh xấu xí của Windows XP.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.