🖼️
🖼️
 • MISA Mimosa 2022 Phần mềm Kế toán Hành chính sự nghiệp
 • MISA Mimosa.NET 2020 là phần mềm kế toán phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo hoặc đảm bảo một phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.
 • Xếp hạng: 4 36 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • MISA Bamboo.NET 2020 Phần mềm kế toán xã
 • MISA Bamboo.NET 2020 là phần mềm kế toán xã, giúp kế toán xã, phường thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng như: Dự toán ngân sách, tiền mặt, tiền gửi, vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương...
 • Xếp hạng: 3 11 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • MISA Bamboo.NET X1 2019 Phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã
 • MISA Bamboo.NET X1 2015 là phần mềm tổng hợp báo cáo tài chính xã/phường, hỗ trợ đắc lực cho các Phòng tài chính quận/huyện và Sở tài chính các tỉnh trong việc tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị cấp quận/huyện.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AMIS SME cho iOS Quản trị kế toán trên iPhone/iPad
 • AMIS SME cho iOS là phần mềm quản trị kế toán, giúp các nhà quản lý kịp thời nắm bắt số liệu tài chính, kế toán của doanh nghiệp mình, để điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Misa Emis Nền tảng quản lý trường học
 • Misa Emis là nền tảng quản lý giáo dục giúp các Trường học, Phòng giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo, vv thực hiện các nghiệp vụ Quản lý học sinh, Giảng dạy, vv.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️